lt en ru

Elektrinio piemens impulsų generatoriai

 

Generatoriai 230V maitinimas

Generatoriai 9/12V maitinimas

 

Kaip pasirinkti elektros impulsų generatorių bei įrangą elektros aptvarui.

Prieš renkantis generatorių bei kitą įrangą elektriniam aptvarui, reikia nuspręsti:

  • Stacionarus ar kilnojamas bus aptvaras? Stacionariam geriau rinktis medinius kuolus ir kalamus ar įsukamus izoliatorius, kilnojamam – lengvus plastikinius arba metalinius kuoliukus, o avims - elektrifikuotą tinklą;
  • Jei tik yra galimybė maitinti generatorių nuo 230V įtampos – geriau rinktis 230V generatorių, nes jie pigesni, patikimesni ir nereikalauja nuolatinės priežiūros. Šiuo metu dauguma generatorių yra universalūs - maitinami nuo skirtingos įtampos šaltinių.
  • Generatorių reikia rinktis pagal numatomą aptvaro ilgį (žr. lentelė), taip pat į ganomų gyvūnų tipą, laidininko varžą bei aplinkos sąlygas - vegetacijos lygį, dirvožemio drėgmę.

 

Generatorių pasirinkti padės lentelė:

Pavadinimas, gamintojas                        Maitinimo šaltinis Atiduodama energija (OUT), J Sukuriama įtampa, kV Aptvaro ilgis km Tinklo po 50m skaičius
Geromis sąlygomis Normaliomis sąlygomis Sunkiomis sąlygomis
UBIson 15000, Lacme 230V  15 10 75 25 10/75** 30
Ubison 10000, Lacme 230V 10 10 50 17 7/50** 25
Secur 2700, Lacme 230V 6 12 55 10 5/20** 20
Secur 2600, Lacme 230V 6 12 55 10 5/20** 20
Secur 2500, Lacme 230V 6 12 55 10 5/20** 20
Secur 2000+, Lacme 230V 4 10 35 8 4/14** 12
Secur Classic, Lacme 230V 3 10 25 7 3 10
Secur 1800+, Lacme 230V 2 10 18 6 2,5/8** 7
Clos 100, Lacme 230V 1,1 10 15 3 1,5 4
EBS872/M1, Pomelac 230V 1,2 10 10 4 2 4
               
Dual 5000, Lacme 12/230V 5 10 30 10 4/25** 18
Secur 500, Lacme 12V/230V* 5 15 50 30 12 20
Secur 300, Lacme 12V/230V* 3 15 30 15 8 10
Duo X 3000, AKO 12V/230V 2,3 12 20 5 2 7
Secur 200, Lacme 9-12V/230V* 2 15 25 8 4 7
Secur 130, Lacme 9-12V/230V* 1,3 15 20 5 2 5
Duo X 2000, AKO 12V/230V 1,2 10 8 2,5 1 4
Secur 100, Lacme 9-12V 1 15 15 3 1,5 4
Duo X 1000, AKO 12V/230V 0,7 10 5 1,5 0,5 2
EBS872/M, Pomelac 5,6V/12V/230V* 0,32 10 4 1,5 0,5  

*adapterį nurodytai įtampai galima įsigyti papildomai; 
** kai įrengiama keletas aptvaro laido eilių, iš kurių viena ar kelios yra jungiamos prie generatoriaus įžeminimo kontakto.
Visi duomenys yra paimti iš gamintojų katalogų.

Sąlygų sudėtingumas priklauso nuo:

  • laidininko kokybės. Aptvaras su laidu, kurio varža yra mažiau 1 omo - priskiriamas prie gerų sąlygų, o kai laidininko varža daugiau 10 omų - prie sunkių sąlygų;
  • ganomų gyvulių tipo. Jei aptvaras skirtas jautriems elektrai gyvūnams - galvijams, arkliams, kiaulėms, šunims ar paukščiams - generatorių galima rinktis pagal stulpelį "geros sąlygos"; jei avims, ožkoms, stambiems mėsiniams galvijams bei laukiniams žvėrims - pagal stulpelį "sunkios sąlygos".
  •  vegetacijos gausumo. Kuo gausiau žolė, krūmai siekia aptvaro laidus - tuo sąlygos yra sunkesnės.
  •  dirvožemio drėgmės ir sudėties. Smėlingi sausi dirvožemiai mažiau laidūs elektrai - sunkios salygos; molingame, drėgname dirvožemyje, ypač žemumoje kuri neperdžiūna  įrengtras aptvaras dirbs geresnėmis sąlygomis.

* Renkantis laidą arba vielą aptvarui reikia įvertinti aptvaro ilgį, generatoriaus stiprumą bei ganomų gyvulių rūšį. Dažnai renkantis geresnę, mažesnės varžos vielą,laidą ar juostą, galima sutaupyti parenkant aptvarui pigesnį mažesnio galingumo generatorių.
* Neužmirškite suplanuoti aptvaro vartų, įžeminimo, jungčių laidui. Kilnojamam aptvarui prireiks ritės laidui susukti.